2021 BLOG PTG paradox van ellende

15 januari 2021

Ellende
Iedereen maakt ellende mee in het leven. Er gebeurt iets dat je plannen doorkruist, de voorstelling van hoe je leven eruit ziet van tafel veegt, je ideeën hoe de wereld werkt op de grondvesten doet wankelen. Dit kan een burn-out zijn, het verlies van een dierbare of een bedreigende ziekte, maar ook minder schokkende gebeurtenissen. Je voelt je kwetsbaar, je bent de grond onder je voeten kwijt, je weet niet meer hoe je verder moet.

Lees meer: Posttraumatische groei: De paradox van ellende

PTG resultaat en proces

4 januari 2021

Crisis en Posttraumatische Groei 

Je leven kan door ingrijpende gebeurtenissen compleet veranderen. Midden in de crisis van een levensbedreigende ziekte, verlies van een geliefde, een heftig ongeluk of burn-out heb je het gevoel dat je er nooit meer uit zult komen. Je worstelt en op dat moment zeggen je zinnen als ‘Je kunt er sterker uit komen’ helemaal niets. Toch kan het helpen om te weten dat zo een crisis ook het moment is dat je kunt groeien.

Lees meer: Crisis en Posttraumatische Groei

2020 02 blog zingeving

13 februari 2020

Alle mensen vragen naar zin
Waarvoor leef ik? Wat draagt mij, wat geeft mij moed? Wie ben ik eigenlijk, wie zijn de anderen? Wat is goed leven ? Ieder mens stelt deze vragen, meer of minder bewust. In crisissituaties dringen de zinvragen zich des te meer op, bij een ernstige ziekte bijvoorbeeld, of de dood van een naaste. Als je (ongewild) schuldig wordt aan iets, of als je een andere rol in het leven krijgt: je trouwt of krijgt een kind of gaat met pensioen…
 
Als hoogbegaafde ben je anders
Lees meer: Wat is anders wanneer hoogbegaafden naar zin zoeken?

2020 1 Blog ontpluim je als een pauw

Ontpluim jezelf! 
Het nieuwe jaar beginnen we met elkaar de beste wensen toe te wensen. En wat is dat dan: je beste wens? Wat je in 2020 graag in vervulling wilt laten gaan? Op oudejaarsavond zaten wij als gezin gezellig aan tafel met kaasfondue. Onze elfjarige dochter zei ineens: ‘Ik wil me in 2020 ontpluimen als een pauw.’

Lees meer: Ontpluim je als een pauw!

delphi model bewerkt

Hoogbegaafd – wat is dat eigenlijk?
I
k vind eerlijk gezegd het woord 'hoogbegaafd' een moeilijk begrip en merk bij de mensen met wie ik werk vaak ook schroom en aarzeling om dit woord te gebruiken. Daarom is het nodig om met elkaar vast te stellen waar we het eigenlijk over hebben als we het over hoogbegaafdheid hebben. 

Lees meer: Hoogbegaafd - wat is dat eigenlijk?

Perfectionist zijn is dat nou zo erg

Ben jij ook een perfectionist?
Veel hoogbegaafde mensen zijn perfectionisten. Ze hebben hoge verwachtingen aan zichzelf en aan anderen. Je ziet steeds hoe het nog beter kan. Je hebt een ideaal in je hoofd, maar botst steeds weer met de realiteit.
Lees meer: perfectionist zijn