2021 BLOG PTG paradox van ellende

15 januari 2021

Ellende
Iedereen maakt ellende mee in het leven. Er gebeurt iets dat je plannen doorkruist, de voorstelling van hoe je leven eruit ziet van tafel veegt, je ideeën hoe de wereld werkt op de grondvesten doet wankelen. Dit kan een burn-out zijn, het verlies van een dierbare of een bedreigende ziekte, maar ook minder schokkende gebeurtenissen. Je voelt je kwetsbaar, je bent de grond onder je voeten kwijt, je weet niet meer hoe je verder moet.

Tot de kern komen
Iedereen krijgt hier in zijn leven mee te maken. Maar ook al heb je op dat moment het gevoel dat het leven dat je kende voorbij is, we kunnen van anderen leren dat het mogelijk is om door deze momenten meer bij de kern te komen. Het hoeft niet het einde van de wereld te zijn, je kunt vanuit zulke gebeurtenissen juist ook groeien. Meestal is onze blik gericht op de negatieve uitwerkingen, maar ellende is paradox en kan dus ook positieve uitwerkingen hebben.

Een nieuw wereldbeeld
Je wereldbeeld schudt op zijn grondvesten en je hebt moed nodig om naar het leed te kijken. Om te ontdekken wat het voor jou te betekenen heeft. Om je emoties toe te laten en te verteren. Om je wereldbeeld opnieuw vorm te geven. Je wordt nooit meer de oude, maar je kunt wel nieuwe kanten ontwikkelen. Zo kun je ervaren dat je als persoon groeit: Je leven krijgt meer betekenis, je leeft bewuster, je ervaart meer persoonlijke kracht, je relaties veranderen.

De gebroken vaas
Je hebt ergens in je huis een kostbare vaas. Op een dag valt de vaas en breekt. Soms kun je hem dan lijmen, maar soms zijn er zo veel scherven dat het niet lukt. Gooi je de scherven in de prullenbak of maak je er iets nieuws van, bijvoorbeeld een mozaïek?

De paradox: pijn en groei tegelijkertijd
Posttraumatische groei is van alle tijden. Veel verhalen vertellen ervan, van mensen die weer opgestaan zijn, die nu bewuster leven en wijzer geworden zijn. Herken je dat bij jezelf of bij mensen om je heen?
Sinds 25 jaar is PTG (posttraumatische groei) ook een wetenschapsgebied. Het zou fijn zijn als meer mensen ervan doordrongen zouden zijn dat je bij ellende niet alleen naar de klachten, maar ook naar de krachten van een mens kunt kijken. Ellende blijft ellende, verdriet blijft verdriet; dat moeten we zeker niet mooi willen praten. Maar het kan enorm helpen om te weten dat er ook de andere kant van ellende is: de kracht die vrijkomt in mensen om verder te leven en naar betekenis te zoeken, het leven meer te waarderen, dieper ook de vreugde te voelen. De paradox mag er zijn, zo rijk is ons leven.

Herken je dit en wil je hier met mij over in gesprek? Neem dan contact op: https://www.talentbloeier.nl/contact